SKK – Systém Krizové Komunikace

Více informací o SKK
Kontaktní formulář

Dispečinky

Energetické provozy
Automobilové provozy
Výrobní provozy

Nemocnice

Svolávání trauma týmů
Informování, obvolávání pacientů
Řešení technických problémů HTS

Města a obce

Informování občanů
Svolávání krizových štábů

Bezpečnostní složky

Svolávání jednotek
Informování o průběhu
Vyrozumívání sborů

HLAS

Primárním komunikačním kanálem je hlas. SKK dokáže v definovaných intervalech obvolávat, dodržovat požadované pořadí, požadovat hlasové potvrzení. Jedině pomocí hlasu může být garantováno skutečné vyslechnutí zprávy, tím pádem i její úspěšné doručení.

SMS

Kanál, pomocí kterého lze rozesílat nekritické informace. SKK dokáže přijímat doručenky a zařazovat je do reportu scénáře. SMS nenmá garantované doručení, proto je nutné tento kanál vždy používat jako sekundární.

EMAIL

Pomocný kanál, který slouží pro zasílání dodatečných informací, případně pro odesílání rozsáhlejších příloh, které se scénářem souvisí

Problémy, které řeší SKK

Ideální pro svolávání krizových štábů, traumatýmů, bezpečnostních skupin, zaměstnanců …
V kritických situacích je každá minuta drahocenný čas, proto je nutné svolat požadovanou skupinu co nejrychleji
Mít k dispozici vždy aktuální číslo je někdy problém, obzvláště v momentech, kdy situace vyžaduje maximální rychlost řešení
Všichni členové skupiny by měli být kontaktováni jednotnou, jasně definovanou zprávou se zásadní informací
Ve vypjatých momentech krize není vždy jednoduché zachovat chladnou hlavu
Součástí krizových plánů jsou často i externí kontakty, které je zapotřebí oslovit s konkrétními úkoly
Pro následné vyhodnocení, ale i pro okamžitou informaci o průběhu je nutné mít k dispozici vždy aktuální informaci o přijetí zprávy, či o jejím vyslechnutí
Jednotnost v reportovacích nástrojích je nutným předpokladem úspěšného vyhodnocení celé situace
Velmi často je vhodné informace čerpat z jiných aplikací, případně data do těchto aplikací předávat

SKK dále nabízí

Primárním komunikačním kanálem je hlas, protože jedině ten, garantuje jistotu doručení kritické zprávy
Jenoduchost ovládání je zásadním předpokladem rychlého a bezproblémového odbavení krizové situace
Aplikaci může v jednu chvíli využívat více uživatelů s různými oprávněními na práci s krizovými scénáři
Mezi členy štábu, případně mezi vyrozumívanými osobami, mohou být i kontakty, které nejsou běžně dostupné. Stejně tak je nutné ve specifických případech informovat členy v určitém pořadí a s definovanou prioritou
Systém dokáže reagovat i na aktivaci tísňových tlačítek (např. pro případ přepadení). Aktivaci tlačitka lze přiřazovat samostatně definované scénáře
SKK je připaven i na režim, kdy dochází k potřebám, aby součástí scénáře byla funkce, kdy jsou členové velení kontaktováni v logickém pořadí a postupně mají možnost přebírat nad situací velení
Součástí řešení je i řešení příchozích hovorů a informování volajících. Současně s aktivací scénáře je možné měnit i ohlášky, které budou přehrávány při zavolání např. na zelenou linku
Reportovací možnosti SKK jsou silným nástrojem pro zpětné vyhodnocení situace, stejně jako pro on line dohled nad aktuálním průběhem
SKK je možné provozovat v režimu plné redundance, kdy záložní systém může plnohodnotně převzít funkci, v případě, že primární lokalita je nedostupná