Záznamy hovorů

Záznamy hovorů

Záznam všech typů linek, včetně IP linek. Provedení již od jedné linky až po mnohakanálový systém.

Hlasové systémy

Hlasové systémy

Hlasová pošta, automatická spojovatelka, IVR, hlasovací aplikace, SMS aplikace, specifické hlasové systémy na bázi IP telefonie nebo klasické telefonní ústředny.

Hotelové systémy

Hotelové systémy

Buzení, checkIn-Out, roomStatus, minibar, poplatky, připojení k Fidelio, Opera, Hores, atd.
Komunikace se všemi pobočkovými ústřednami, případně po IP

Systém krizové komunikace

SKK-Systém krizové komunikace

Automatický vyrozumívací systém pro provozy dispečinku, svolávání štábů, teamů, pohotovostí. Komunikace několika kanály současně, reporting a mnohem více.

Asterisk systémy

Asterisk systémy

Implementace, nadstavby, vývoj pro IP ústřednu na bázi Asterisk

Naší hlavní činností je výstavba a kompletní dodání (tzv. „na klíč) profesionálních záznamových zařízení a aplikací počítačové telefonie (Autom. spojovatelky, Inform. stromy, CallCentra, IVR systémy, atd.)

Členové našeho realizačního týmu mají mnohaleté zkušenosti z oblasti IT i telekomunikací, z vedení i realizací mnoha náročných projektů, u nichž je spolehlivost a funkčnost prioritním požadavkem (telekomunikační systémy, počítačové systémy, aplikační programové vybavení). O robustnosti a spolehlivosti našich řešení se mohla přesvědčit již velká řada zákazníků v ČR i mimo ní jejich každodenním využíváním (řádově stovky instalací v ČR, na Slovensku, Polsku i Maďarsku).